Op weg naar Heel zijn

opwegnaarheelzijn

Op weg naar Heel zijn
- Wil je weten hoe het komt dat je elke keer weer iets doet wat je eigenlijk niet wilt?
- Wil je weten hoe het komt dat je geen ‘nee’ kunt zeggen?
- Wil je weten hoe het komt dat je nergens aansluiting vindt?
- Wil je weten hoe het komt dat je elke keer weer de verkeerde partner treft?
- Wil je weten hoe het komt…

En je wilt daar verandering in brengen? Zodat je kunt zijn wie je bent zonder je schuldig of beschaamd te voelen, en je te allen tijde je mooie, eigen zelf kunt laten zien.
Al tekenend en meer ga je onderzoeken en ontdekken op een intuïtieve manier.
Er wordt diep ingegaan op de tekentaal, waardoor het duidelijk gaat worden waar problemen of bepaalde levensvisies vandaan komen. Al tekenend ga je dit verder onderzoeken en waarnemen, zodat de ‘oplossingen’ zichtbaar voor je worden in je werkstukken. Alles kan intens worden ervaren en brengt je dichter bij de inzichten in jezelf. Je leert je eigen kwaliteiten kennen en waarderen. Als ervaren tekentherapeut begeleid ik je daarin.

In een groepje van minimaal 4 en maximaal 6 deelnemers zal je zien dat er bepaalde overlappingen zijn. Dezelfde problemen worden anders ervaren en bepaalde ervaringen leiden tot andere problemen en oplossingen. Je gaat leren van elkaar, maar vooral van jezelf. Dit is een tekentherapeutisch gerichte workshop.

Je hoeft niet goed te kunnen tekenen om aan deze workshop deel te nemen. Plezier beleven aan tekenen is voldoende, en zelfs dat is niet nodig om toch de juiste informatie uit de gemaakte tekeningen te kunnen halen.
Deze workshop bestaat uit 5 dagdelen van 2,5 uur. Van 9.30 tot 12.00 uur, eenmaal in de twee weken, op een vrijdagmorgen (of in overleg op een ander dagdeel). De tekenopdrachten die je krijgt zijn afhankelijk van het proces waarin je zit. Na elk dagdeel krijg je een teken- of doe-opdracht mee naar huis. De keer erna gaan we kijken wat je dat gebracht heeft.
Het is een intensieve cursus, waarin je de mogelijkheid krijgt om veel nieuwe inzichten op te doen omtrent alles wat met jezelf te maken heeft.

Op weg naar Heel zijn: 5 lessen van 2,5 uur, eenmaal per twee weken. En een tussentijds persoonlijk consult via e-mail, skype, of telefoon.

Voor meer info: info@degoudencirkel.com

Enkele reacties van deelnemers:
“Het tekenen heeft me een enorm versneld inzicht gegeven over hoe de dingen bij mij in elkaar zitten.”

“Het is net alsof het inzicht verkregen vanuit de tekeningen veel langer bij me blijft”.

“Mijn tekeningen hebben invloed op het beeld of besef wie ik ben. Ik ben snel geneigd om te denken dat iets niet haalbaar is of te moeilijk, waardoor ik kansen laat liggen. En als ik dan naar mijn tekening kijk, zie ik juist een krachtige persoon die heel veel potentie heeft. Dat ervaar ik ook op het moment dat ik de tekening zie. Dan gaat alles stromen in mijn lijf, en zie ik helder wat ik wil en kan.”

“De sfeer op zo’n dag is zo fijn en vertrouwd. Met alles wordt vertrouwelijk omgegaan. Er is veel begrip en geduld. Fijn dat er ook andere creatieve dingen aan bod komen, zoals het popje maken, voor je innerlijke kind.”

“Ik merkte aan de hand van het popje dat ik eigenlijk een vrij, speels en positief kind was. Ik merk dat dat een goed gevoel geeft, een soort kracht.”

 

de Gouden Cirkel
atelier voor helend tekenen
ruimte voor helende energie
corrie van bloois
overasselt
e-mail: info@degoudencirkel.com
telefoon: 024-3881633
k.v.k. 09135030